E-codes

Wortelkanaalbehandelingen

E01 Wortelkanaalbehandeling consult22,91
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult42,20
E03 Consult na tandheelkundig ongeval33,16
E04 Toeslag kosten bij gebruik roterend nikkel-titanium instrumenten48,84
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal108,53
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen156,76
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen204,99
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen253,23
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbaar desinfectans per

element per zitting
18,09
E31Microchirurgische wortelkanaalbehandeling snij-/hoektand120,58
E32Microchirurgische wortelkanaalbehandeling premolaar168,82
E33 Microchirurgische wortelkanaalbehandeling molaar217,05
E34*Aanbrengen retrograde vulling24,12
E36*Het trekken van een element met re-implantatie84,41
E37Kijkoperatie72,35
E40 Directe pulpa-overkapping30,15
E42 Terugzetten van verplaatst element na tandheelkundig ongeval12,06
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval24,12
E44Verwijderen spalk6,03
E45Aanbrengen rubberdam12,06
E51Verwijderen van kroon of brug36,18
E52Moeilijke wortelkanaalopening30,15
E53Verwijderen van wortelstift42,20
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal30,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal30,15
E56 *Voortgezette behandeling met iatrogene schade42,20
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie30,15
E60*Geheel of gedeeltelijk weghalen pulpaweefsel48,23
E61Behandelen van open wortelpunt met Ca(OH)2, eerste zitting84,41
E62 Behandelen van open wortelpunt met Ca(OH)2 elke volgende zitting 54,26
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een

vergelijkbaar biokeramisch metariaal
45,22
E64Afsluiten van open wortelpunt48,23
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement48,23
E77 Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal60,29
E78 Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal30,15
E85Elektronische lengtebepaling15,07
E86 Gebruik van operatiemicroscoop bij een wortelkanaalbehandeling81,39
E87 Gebruiksklaar maken van een praktijkruimte voor een

chirurgische wortelkanaalbehandeling
60,29
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de
kanaalingangen
60,29
E90Inwendig bleken, eerste zitting48,23
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting18,09
E97*Uitwendig bleken per kaak75,37
E98Materialen voor thuisblekenkostprijs

* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht