E-codes

Wortelkanaalbehandelingen

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult43.21
E03 Consult na tandheelkundig ongeval33.95
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60*Geheel of gedeeltelijk weghalen pulpaweefsel49.38
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten49.71
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal111.10
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen160.48
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen209.86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen259.24
E85Elektronische lengtebepaling15.43
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbaar desinfectans per element, per zitting18.52
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement49.38
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.
E51Verwijderen van kroon of brug37.03
E52Moeilijke wortelkanaalopening30.86
E53Verwijderen van wortelstift43.21
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal30.86
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal30.86
E56 *Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel43.21
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie30.86
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting86.41
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting55.55
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch metariaal46.29
E64Afsluiten van open wortelpunt49.38
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal61.72
E78 Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal30.86
Bleken
E90Inwendig bleken, eerste zitting49.38
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting18.52
E97*Uitwendig bleken per kaak77.15
Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping30.86
E42 Terugzetten van verplaatst element na tandheelkundig ongeval12.34
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval24.69
E44Verwijderen spalk, per element6.17
Aanbrengen rubberdam
E45Aanbrengen rubberdam12.34
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31Microchirurgische wortelkanaalbehandeling snij-/hoektand123.45
E32Microchirurgische wortelkanaalbehandeling premolaar172.83
E33 Microchirurgische wortelkanaalbehandeling molaar222.20
E34*Aanbrengen retrograde vulling24.69
E36*Het trekken van een element met re-implantatie86.41
E37Kijkoperatie74.07
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de
kanaalingangen
61.72
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik van operatiemicroscoop bij een wortelkanaalbehandeling83.33
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van een praktijkruimte voor een

chirurgische wortelkanaalbehandeling
61.72

* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht