E-codes

Wortelkanaalbehandelingen

E01 Wortelkanaalbehandeling consult21,78
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult40,12
E03 Consult na tandheelkundig ongeval31,52
E04 Toeslag kosten bij gebruik roterend nikkel-titanium instrumenten46,74
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal103,16
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen149,01
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen194.86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen240,71
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbaar desinfectans per

element per zitting
16,14
E31Microchirurgische wortelkanaalbehandeling snij-/hoektand114,62
E32Microchirurgische wortelkanaalbehandeling premolaar160,47
E33 Microchirurgische wortelkanaalbehandeling molaar206,32
E34*Aanbrengen retrograde vulling22,92
E36*Het trekken van een element met re-implantatie80,24
E37Kijkoperatie68,77
E40 Directe pulpa-overkapping28,66
E42 Terugzetten van verplaatst element na tandheelkundig ongeval11,46
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval22,92
E44Verwijderen spalk5,73
E45Aanbrengen rubberdam11,46
E51Verwijderen van kroon of brug34,39
E52Moeilijke wortelkanaalopening28,66
E53Verwijderen van wortelstift40,12
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal28,66
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal28,66
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade40,12
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie28,66
E60*Geheel of gedeeltelijk weghalen pulpaweefsel45,85
E61Behandelen van open wortelpunt met Ca(OH)2, eerste zitting80,24
E62 Behandelen van open wortelpunt met Ca(OH)2 elke volgende zitting 51,58
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een

vergelijkbaar biokeramisch metariaal
42,98
E64Afsluiten van open wortelpunt45,85
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement45,85
E77 Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal57,31
E78 Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal28,66
E85Elektronische lengtebepaling14,33
E86 Gebruik van operatiemicroscoop bij een wortelkanaalbehandeling77,37
E87 Gebruiksklaar maken van een praktijkruimte voor een

chirurgische wortelkanaalbehandeling
57,31
E90Inwendig bleken, eerste zitting45,85
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting17,19
E97*Uitwendig bleken per kaak71,64
E98Materialen voor thuisblekenkostprijs

* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht