C-codes

Consultatie en diagnostiek

C11 Periodieke controle22,91
C13Probleemgericht consult** 22,91
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen22,91
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan108,53
C29*Studiemodellen t.b.v. behandelplan30,15
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden per boven- of onderkaak60,29
C80Mondzorg aan huis18,09
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose48,23
C85 Weekendbehandeling***22,91
C86Avondbehandeling***22,91
C87Nachtbehandeling***22,91
C90Niet nagekomen afspraak ****tijdsduur
C91Pocketregistratie36,18
C92Parodontiumregistratie72,35

* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht

**

C13 Probleemgericht consult: uitsluitend te berekenen als consult plaatsvindt op initiatief van

patiënt naar aanleiding van een klacht en in dezelfde zitting geen andere declarabele

verrichting plaats vindt met uitzondering van röntgenfoto en/of anesthesie(verdoving)

***

C85 Kan ook in combinatie met C86 of C87 gedeclareerd worden

C86 Kan ook in combinatie met C85 gedeclareerd worden

C87 Kan ook in combinatie met C85 gedeclareerd worden

**** Omschrijving: Indien de afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 48 uur) tevoren is afgezegd, kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht in redelijkheid van 0-100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling. Hierbij wordt er van uitgegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patiënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht. De patiënt dient op de hoogte te zijn van deze regeling.