G-codes

Kaakgewrichtsbehandelingen

G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)143,28
G02Spieractiviteitsmeting en registratie91,70
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling63,04
G09Occlusie analyse na meting
m.b.v. digitale apparatuur
32,56
G10Niet standaard beetregistratie90,44
G11Scharnierasbepaling90,44
G12Centrale relatiebepaling84,41
G13Protrale/laterale bepalingen60,29
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie542,63
G15Voor het behouden van beethoogte30,15
G16Therapeutische positiebepaling30,15
G20Beetregistratie intra-oraal60,29
G21Functieonderzoek kauwstelsel108,53
G22Verlengd onderzoek OPD217,05
G23Spieractiviteitsmeting en
registratie
96,47
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding60,29
G41Consult OPD-therapie A
(niet complex)
63,31
G43Consult OPD-therapie B
(complex)
121,79
G44*Therapeutische injectie66,32
G46*Consult voor instructie
geïndividualiseerde apparatuur
(eenmalig)
48,23
G47Evaluatie/ herbeoordeling
na OPD therapie A
72,35
G48Evaluatie/ herbeoordeling na OPD therapie B120,58
G61Instructie spieroefeningen57,31
G62*Occlusale spalk162,79
G63*Repositiespalk229,25
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties28,66
G65*Indirect planmatig inslijpen331,61
G66Biofeedbacktherapie51,58
G67Behandeling triggerpoint63,04
G68*Reparatie stabilisatieopbeetplaat
met afdruk
48,23
G69*Opbeetplaat66,32
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)301,46
G72Controlebezoek MRA30,15
G73*Reparatie MRA met afdruk48,23
G74Therapie met behulp van
myofunctionele apparatuur
127,22

* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht