G-codes

Kaakgewrichtsbehandelingen

G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)143,28
G02Spieractiviteitsmeting en registratie91,70
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling63,04
G10Niet standaard beetregistratie87,46
G11Scharnierasbepaling87,46
G12Centrale relatiebepaling81,63
G13Protrale/laterale bepalingen58,31
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie524,77
G15Voor het behouden van beethoogte29,15
G16Therapeutische positiebepaling29,15
G20Beetregistratie intra-oraal58,31
G21Functieonderzoek kauwstelsel104,95
G22Verlengd onderzoek OPD209,91
G23Spieractiviteitsmeting en
registratie
93,29
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding58,31
G41Consult OPD-therapie A
(niet complex)
61,22
G43Consult OPD-therapie B
(complex)
117,78
G44*Therapeutische injectie64,14
G46*Consult voor instructie
geïndividualiseerde apparatuur
(eenmalig)
46,65
G47Evaluatie/ herbeoordeling
na OPD therapie A
69,97
G48Evaluatie/ herbeoordeling na OPD therapie B116,61
G61Instructie spieroefeningen57,31
G62*Occlusale spalk157,43
G63*Repositiespalk229,25
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties28,66
G65*Indirect planmatig inslijpen320,69
G66Biofeedbacktherapie51,58
G67Behandeling triggerpoint63,04
G68*Reparatie stabilisatieopbeetplaat
met afdruk
46,65
G69Opbeetplaat64,14
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)291,54
G72Controlebezoek MRA29,15
G73*Reparatie MRA met afdruk46,65

* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht