G-codes

Kaakgewrichtsbehandelingen

G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)143,28
G02Spieractiviteitsmeting en registratie91,70
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling63,04
G10Niet standaard beetregistratie85,97
G11Scharnierasbepaling85,97
G12Centrale relatiebepaling80,24
G13Protrale/laterale bepalingen57,31
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie515,81
G15Voor het behouden van beethoogte28,66
G16Therapeutische positiebepaling28,66
G20Beetregistratie intra-oraal57,31
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding57,33
G61Instructie spieroefeningen57,31
G62*Occlusale spalk154,74
G63*Repositiespalk229,25
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties28,66
G65*Indirect planmatig inslijpen315,22
G66Biofeedbacktherapie51,58
G67Behandeling triggerpoint63,04
G69Opbeetplaat59,16
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)286,56
G72Controlebezoek MRA28,66
G73*Reparatie MRA met afdruk45,85

* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht