Feestdagen
Vanaf maandag 25 december 2023 tot en met maandag 1 januari 2024 is onze praktijk gesloten vanwegen de feestdagen.

G-codes

Behandelingen kauwstelsel

a. Pijn en bewegingsstoornissen(Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
G21Functieonderzoek kauwstelsel€ 119,69 
G22Verlengd onderzoek OPD€ 239,38 
G23Spieractiviteitsmeting en
registratie
€ 106,39 
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41Consult OPD-therapie A
(niet complex)
€ 69,82 
G62*Stabilisatieopbeetplaat € 179,53 
G68*Reparatie stabilisatieopbeetplaat
met afdruk
€ 53,20 
G47Evaluatie/ herbeoordeling
na OPD therapie A
€ 79,79 
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.
G43Consult OPD-therapie B
(complex)
€ 134,32 
G44*Therapeutische injectie€ 73,14 
G46*Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)€ 53,20 
G48Evaluatie/ herbeoordeling na OPD therapie B€ 132,99 
b. Beetregistraties
G10Niet standaard beetregistratie€ 99,74 
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10
G11Scharnierasbepaling€ 99,74 
G12Centrale relatiebepaling€ 93,09 
G13Protrale/laterale bepalingen€ 66,49 
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 598,45 
G16Therapeutische positiebepaling€ 33,25 
G20Beetregistratie intra-oraal€ 66,49 
Diversen
G09Occlusie analyse na meting
m.b.v. digitale apparatuur
€ 35,91 
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 33,25 
G65*Indirect planmatig inslijpen€ 365,72 
G75Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€ 66,49 
G69*Beetbeschermingsplaat€ 73,14 
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 66,49 
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 332,47 
G72Controlebezoek MRA€ 33,25 
G73*Reparatie MRA met afdruk€ 53,20 
d. Myofunctionele apparatuur
G74 *Plaatsen van myofunctionele apparatuur€ 89,77 
G76 *Consult myofunctionele therapie€ 25,27 

* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht