G-codes

Behandelingen kauwstelsel

a. Pijn en bewegingsstoornissen(Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
G21Functieonderzoek kauwstelsel111.10
G22Verlengd onderzoek OPD222.20
G23Spieractiviteitsmeting en
registratie
98.76
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41Consult OPD-therapie A
(niet complex)
64.81
G62*Stabilisatieopbeetplaat 166.65
G68*Reparatie stabilisatieopbeetplaat
met afdruk
49.38
G47Evaluatie/ herbeoordeling
na OPD therapie A
74.07
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.
G43Consult OPD-therapie B
(complex)
124.68
G44*Therapeutische injectie67.90
G46*Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)49.38
G48Evaluatie/ herbeoordeling na OPD therapie B123.45
b. Beetregistraties
G10Niet standaard beetregistratie92.59
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10
G11Scharnierasbepaling92.59
G12Centrale relatiebepaling86.41
G13Protrale/laterale bepalingen61.72
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie555.51
G16Therapeutische positiebepaling30.86
G20Beetregistratie intra-oraal61.72
Diversen
G09Occlusie analyse na meting
m.b.v. digitale apparatuur
33.33
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte30.86
G65*Indirect planmatig inslijpen339.48
G75Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak61.72
G69*Beetbeschermingsplaat67.90
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding61.72
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)308.62
G72Controlebezoek MRA30.86
G73*Reparatie MRA met afdruk49.38
d. Myofunctionele apparatuur
G74Therapie met behulp van
myofunctionele apparatuur
130.24

* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht