G-codes

Behandelingen kauwstelsel

a. Pijn en bewegingsstoornissen
(Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
G21Functieonderzoek kauwstelsel€ 126,72 
G22Verlengd onderzoek OPD€ 253,44 
G23Spieractiviteitsmeting en
registratie
€ 112,64 
Therapie bij OPD A (niet-complex) of
OPD B (complex), na tenminste
functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41Consult OPD-therapie A
(niet complex)
€ 73,92 
G62*Stabilisatieopbeetplaat € 190,08 
G47Evaluatie/ herbeoordeling
na OPD therapie A
€ 84,48 
Therapie bij OPD B (complex).
Onderstaande verrichtingen zijn
uitsluitend te declareren nadat
een Verlengd onderzoek OPD (G22)
heeft plaatsgevonden en de
OPD als complex is aangemerkt.
G43Consult OPD-therapie B
(complex)
€ 142,21 
G44*Therapeutische injectie€ 77,44 
G46*Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)€ 56,32 
G48Evaluatie/ herbeoordeling na OPD therapie B€ 140,80 
b. Beetregistraties
G10Niet standaard beetregistratie€ 105,60 
Extra in rekening te brengen voor
nauwkeurigere bepalingen volgend op G10
G11Scharnierasbepaling€ 105,60
G12Centrale relatiebepaling€ 98,56 
G13Protrale/laterale bepalingen€ 70,40 
G14Instellen volledig instelbare articulator,
pantograaf en registratie
€ 633,61 
G16Therapeutische positiebepaling€ 35,20 
G20Beetregistratie intra-oraal€ 70,40 
Diversen
G09Occlusie analyse na meting
m.b.v. digitale apparatuur
€ 38,02 
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 35,20 
G65*Indirect planmatig inslijpen€ 387,21 
G75Planmatig beslijpen van alle voortanden,
per boven- of onderkaak
€ 70,40 
G68*Reparatie stabilisatieopbeetplaat of
beetbeschermingsplaat
€ 56,32
G69*Beetbeschermingsplaat€ 77,44 
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 70,40 
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 352,01 
G72Controlebezoek MRA€ 35,20 
G73*Reparatie MRA met afdruk€ 56,32 
d. Myofunctionele apparatuur
G74 *Plaatsen van myofunctionele apparatuur€ 95,04 
G76 *Consult myofunctionele therapie€ 26,75 

* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht