T-codes

Tandvleesbehandelingen

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus179.00
T021Grondig reinigen wortel, complex33.33
T022Grondig reinigen wortel, standaard24.69
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus111.10
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling67.90
T042Consult parodontale nazorg93.82
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg124.68
T044Complex consult parodontale nazorg166.04
Parodontale chirurgie
T070Flapoperatie tussen twee elementen200.60
T071Flapoperatie per sextant(één zesde deel)308.62
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)370.34
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting61.72
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting166.04
T076Tuber- of retromolaarplastiek77.15
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T101Tuber- of retromolaarplastiek108.02
T102Tandvleescorrectie, per element58.64
T103Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)154.31
Toepassen van regeneratietechniek
T111*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)370.34
T112*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element123.45
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal200.60
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T121Kroonverlenging per
element
200.60
T122Kroonverlenging per
sextant
370.34
Mucogingivale chirurgie
T141Tandvleestransplantaat117.27
T142*Recessie bedekking met
verplaatste lap
370.34
Directe postoperatieve zorg
T151Directe postoperatieve
zorg, eerste zitting
61.72
T152Directe postoperatieve
zorg, volgende zitting
166.04
Diversen
T161**Bacteriologisch onderzoek
ten behoeve van tandvleesbehandeling
43.21
T162Behandeling tandvleesabces83.33
T163Toepassing lokaal
medicament
66.66
T164*(Draad)Spalk24.69
T165Uitgebreide voedingsanalyse
61.72

*  Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht

**  Niet te berekenen in combinatie met M32.