Feestdagen
Vanaf maandag 25 december 2023 tot en met maandag 1 januari 2024 is onze praktijk gesloten vanwegen de feestdagen.

T-codes

Tandvleesbehandelingen

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 192,83 
T021Grondig reinigen wortel, complex€ 35,91 
T022Grondig reinigen wortel, standaard€ 26,60 
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie
of herbeoordeling met parodontiumstatus
€ 119,69 
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 73,14 
T042Consult parodontale nazorg€ 101,07 
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 134,32 
T044Complex consult parodontale nazorg€ 178,87 
Parodontale chirurgie
T070Flapoperatie tussen twee elementen€ 216,11 
T071Flapoperatie per sextant(één zesde deel)€ 332,47 
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)€ 398,97 
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 66,49 
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 178,87 
T076Tuber- of retromolaarplastiek€ 83,12 
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T101Tuber- of retromolaarplastiek€ 116,36 
T102Tandvleescorrectie, per element€ 63,17 
T103Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€ 166,24 
Toepassen van regeneratietechniek
T111*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel
als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
€ 398,97 
T112*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel
als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie
in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element
€ 132,99 
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 216,11 
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T121Kroonverlenging, één element€ 216,11 
T122Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen€ 398,97 
Mucogingivale chirurgie
T141Tandvleestransplantaat€ 126,34 
T142*Recessie bedekking met
verplaatste lap
€ 398,97 
Directe postoperatieve zorg
T151Directe postoperatieve
zorg, eerste zitting
€ 66,49 
T152Directe postoperatieve
zorg, volgende zitting
€ 178,87 
Diversen
T161**Bacteriologisch onderzoek
ten behoeve van tandvleesbehandeling
€ 46,55 
T162Behandeling tandvleesabces€ 89,77 
T163Toepassing lokaal
medicament
€ 71,81 
T164*(Draad)Spalk€ 26,60 
T165Uitgebreide voedingsanalyse
€ 66,49 

*  Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht

**  Niet te berekenen in combinatie met M32.