T-codes

Tandvleesbehandelingen

a. Verrichtingen bij patiënten
met tandvleesaandoeningen
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 204,16 
T021Grondig reinigen wortel, complex€ 38,02 
T022Grondig reinigen wortel, standaard€ 28,16 
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie
of herbeoordeling met parodontiumstatus
€ 126,72 
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 77,44 
T042Consult parodontale nazorg€ 107,01 
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 142,21 
T044Complex consult parodontale nazorg€ 189,38 
Parodontale chirurgie
T070Flapoperatie tussen twee elementen€ 228,80 
T071Flapoperatie per sextant ( één zesde deel )€ 352,01 
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)€ 398,97 
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 70,40 
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 189,38 
T076Tuber- of retromolaarplastiek€ 88,00 
b. Parodontologie in
overige situaties
(niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend
onder onderdeel a
T101Tuber- of retromolaarplastiek€ 123,20 
T102Tandvleescorrectie, per element€ 66,88 
T103Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen€ 176,00 
Toepassen van regeneratietechniek
T111*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel
als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
€ 422,41 
T112*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel
als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie
in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element
€ 140,80 
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 228,80 
Parodontale
kroonverlengingsprocedure
T121Kroonverlenging, één element€ 228,80 
T122Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen€ 422,41 
Mucogingivale chirurgie
T141Tandvleestransplantaat€ 133,76 
T142*Recessie bedekking met
verplaatste lap
€ 422,41 
Directe postoperatieve zorg
T151Directe postoperatieve
zorg, eerste zitting
€ 70,40 
T152Directe postoperatieve
zorg, volgende zitting
€ 189,38 
Diversen
T161**Bacteriologisch onderzoek
ten behoeve van tandvleesbehandeling
€ 49,28 
T162Behandeling tandvleesabces€ 95,04 
T163Toepassing lokaal
medicament
€ 76,03 
T164*(Draad)Spalk€ 28,16 
T165Uitgebreide voedingsanalyse
€ 70,40 

*  Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht

**  Niet te berekenen in combinatie met M32.