J-codes

Implantaten

J97Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie182.78
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie103.44
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01Initieel onderzoek implantologie68.48
J02*Verlengd onderzoek implantologie105.35
J03*Proefopstelling142.22
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan47.41
b. I Pre-implantologische chirurgie
J09*Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft252.84
J10*Ophoging bodem bijholte , tweede kaakhelft in dezelfde zitting158.03
J11Prepareren donorplaats142.22
J12*Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak152.76
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06Vrijleggen foramen mentale31.61
J15*Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant89,55
J17*Aanvullende ophoging bodem bijholte136.96
J18*Ophoging bodem bijholte orthograad63.21
J19Toeslag esthetische zone68.48
c. Implantologische chirurgie
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak240.73
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak99.56
J23*Plaatsen eerste tandvleesvormer(healing abutment)79.01
J29*Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)37.40
J26Moeizaam verwijderen implantaat173.83
J36Verwijderen implantaat34.77
J27Vervangen eerste implantaat240.73
J37Vervangen volgend implantaat99.56
J39Uitvoeren autotransplantaat183.84
J88Chirurgische behandeling
peri-implantitis, per sextant
(één zesde deel)
183.84
d. Diversen
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruikkostprijs
J08*Aanbrengen botvervangers in extractiewond21.07
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats110.62
J81 Verkrijgen en verwerken
van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels
een venapunctie
118.52
J32*Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef121.15
J33Kosten implantaat338.74
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting10.54
J35Grondig submucosaal
reinigen implantaat
24.76
J87*Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat273.91
e. Mesostructuur
J45*Plaatsen eerste drukknop126.42
J41*Plaatsen elke volgende drukknop36.87
J42*Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak215.97
J43*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak68.48
J44*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon26.34
f. Prothetische behandeling na implantaten
J50*Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit542.55
J51*Onder klikgebit352.92
J52*Boven klikgebit352.92
J53*Omvorming klikgebit105.35
J54*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten136.96
J55*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten158.03
J56*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten184.36
J57Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten89.55
J58Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten115.89
J59Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten142.22
g. Nazorg implantologie
J60Specifiek consult nazorg implantologie57.94
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie94.82
h. Prothetische nazorg
J70*Opvullen zonder staafdemontage147.49
J71*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten184.36
J72*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten210.70
J73*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten237.04
J74*Reparatie zonder staafdemontage57.94
J75*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten110.62
J76*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten136.96
J77*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten163.29
J78*Verwijderen en vervangen drukknop26.34
i. Ketenzorg implantologie
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit536.23

* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht