J-codes

Implantaten

J001Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie€ 199,68 
J002Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 113,01 
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J010Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling€ 73,71 
J011 *Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling€ 113,40 
J012 *Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen€ 85,05 
J013 *Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen€ 170,09 
J014Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 51,03 
b. I Pre-implantologische chirurgie
J020 *Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting
voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft
€ 272,15 
J021 *Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting
voorafgaand aan het implanteren,
tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden
€ 170,09 
J022 *Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting
voorafgaand aan het implanteren, per kaak
€ 164,42 
c. Technieken voor het vergroten van het botvolume
in dezelfde zitting als het implanteren
J030 *Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren€ 96,39 
J031 *Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren€ 147,42 
J032 *Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren€ 68,04 
d. Implantologische chirurgie
J040Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 259,68
J041Plaatsen volgend implantaat, per kaak€ 107,16 
J042*Plaatsen eerste tandvleesvormer€ 85,05 
J043*Plaatsen volgende tandvleesvormer€ 40,26 
J044Verwijderen implantaat€ 37,42 
J045Moeizaam verwijderen implantaat€ 187,10 
J046Vervangen eerste implantaat€ 259,11 
J047Vervangen volgend implantaat€ 107,16 
J048Chirurgische behandeling peri- implantitis, per sextant€ 197,88 
J049Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit€ 577,75 
e. Diversen
J050Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken
van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik
kostprijs
J051*Aanbrengen botvervangers in extractiewond€ 22,68 
J052Prepareren donorplaats€ 153,08 
J053Toeslag esthetische zone, per kaakhelft€ 76,54 
J054Bindweefseltransplantaat per donorplaats€ 119,07 
J055Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal
middels een venapunctie
€ 127,57 
J056*Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€ 130,41 
J057Kosten implantaat€ 366,12 
J058Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€ 11,34 
J059Grondig submucosaal reinigen implantaat€ 26,65 
J060*Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat€ 294,83 
f. Mesostructuur
J070*Plaatsen eerste drukknop€ 136,08 
J071*Plaatsen elke volgende drukknop€ 39,69 
J072*Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€ 232,46 
J073*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 73,71 
g. Prothetische behandeling na implantaten
J080*Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€ 583,99 
J081*Klikgebit in de onderkaak€ 379,88 
J082*Klikgebit in de bovenkaak€ 379,88 
J083*Omvorming klikgebit€ 113,40 
J084*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 147,42 
J085*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 170,09 
J086*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 198,44 
J087Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten€ 96,39 
J088Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten€ 124,74 
J089Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten€ 153,08 
h. Nazorg implantologie
J090Specifiek consult nazorg implantologie€ 62,37 
J091Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 102,06 
i. Prothetische nazorg
J100*Opvullen zonder staafdemontage€ 158,75 
J101*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 198,44 
J102*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 226,79 
J103*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 255,14 
J104*Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk€ 19,95 
J105*Reparatie zonder staafdemontage€ 62,37 
J106*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 119,07 
J107*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 147,42 
J108*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 175,76 
J109*Verwijderen en vervangen drukknop€ 28,35 

* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht