J-codes

Implantaten

J001Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie€ 213,70 
J002Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 120,94 
a. Onderzoek, diagnostiek
en behandelplanning
J010Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor
de implantologische behandeling
€ 78,06 
J011 *Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van
de implantologische behandeling
€ 120,09 
J012 *Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen€ 90,07 
J013 *Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen€ 180,13 
J014Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 54,04 
b. Technieken voor het vergroten van
het botvolume in een aparte zitting
voorafgaand aan implanteren
J020 *Éénmaal per kaakhelft, per implantaatbehandeling in
rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog
(lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in
de kaakbijholte om extra botvolume te creëren zodat
er voldoende botvolume is voor de implantatie
(sinusbodemelevatie). Verrichting in een aparte
zitting die niet in combinatie met J040 (in dezelfde kaak)
kan worden uitgevoerd.

Indien binnen een termijn van drie maanden een
ophoging van de bodem bijholte in de tweede kaakhelft
wordt uitgevoerd, is J021 van toepassing.
€ 288,21 
J021 *Éénmaal per kaakhelft, per implantaatbehandeling in
rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog
(lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in
de kaakbijholte om extra botvolume te creëren zodat
er voldoende botvolume is voor de implantatie
(sinusbodemelevatie).

In rekening te brengen indien sprake is van een
ophoging van de bodem bijholte in de tweede kaakhelft
die wordt uitgevoerd binnen een termijn van drie maanden na J020.
€ 180,13 
J022 *Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of
botvervangend materiaal voor het in hoogte en/of breedte
uitbouwen van de kaak zodat er voldoende botvolume
is voor de implantatie.

Verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie
met het plaatsen van een implantaat (J040, J046 of J049)
in dezelfde kaak kan worden gedeclareerd. Naast deze
prestatie mogen ook de andere codes uit onderdelen c
en d van het J-hoofdstuk niet gedeclareerd worden.
€ 174,13 
c. Technieken voor het vergroten
van het botvolume in dezelfde
zitting als het implanteren
J030 *Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren€ 102,07 
J031 *Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren€ 156,11 
J032 *Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren€ 72,05 
d. Implantologische chirurgie
J040Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 275,00
J041Plaatsen volgend implantaat, per kaak€ 113,48 
J042*Plaatsen eerste tandvleesvormer€ 90,07 
J043*Plaatsen volgende tandvleesvormer€ 42,63 
J044Verwijderen implantaat€ 39,63 
J045Moeizaam verwijderen implantaat€ 198,14 
J046Vervangen eerste implantaat€ 274,40 
J047Vervangen volgend implantaat€ 113,48 
J048Chirurgische behandeling peri- implantitis, per sextant€ 209,55 
J049Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit€ 611,85 
e. Diversen
J050- Boren en borstels kunnen tegen kostprijs, onder vermelding
van het lotnummer, in rekening worden gebracht. Alleen in
combinatie met de codes J040, J046, J048, J049, J052, H38, U05,
U25 en U35 in rekening te brengen.
kostprijs
J051*Aanbrengen botvervangers in extractiewond€ 24,02 
J052Prepareren donorplaats€ 162,12 
J053Toeslag esthetische zone, per kaakhelft€ 81,06
J054Bindweefseltransplantaat per donorplaats€ 126,09 
J055Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal
middels een venapunctie
€ 135,10 
J056*Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€ 138,10 
J057Kosten implantaat€ 387,76 
J058Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€ 12,01 
J059Grondig submucosaal reinigen implantaat€ 28,22 
J060*Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat€ 312,23 
f. Mesostructuur
J070*Plaatsen eerste drukknop€ 144,11 
J071*Plaatsen elke volgende drukknop€ 42,03 
J072*Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€ 246,18 
J073*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 78,06 
g. Prothetische behandeling
na implantaten
J080*Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€ 618,45 
J081*Klikgebit in de onderkaak€ 402,29 
J082*Klikgebit in de bovenkaak€ 402,29 
J083*Omvorming klikgebit€ 120,09 
J084*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 156,11 
J085*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 180,13 
J086*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 210,15 
J087Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven
tussen twee implantaten
€ 102,07 
J088Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven
tussen drie of vier implantaten
€ 132,10 
J089Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven
tussen meer dan vier implantaten
€ 162,12 
J180*Gedeeltelijk klikgebit van kunststof € 211,20
J181*Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame)€ 394,25
J183*Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot
gedeeltelijk klikgebit
€ 120,09
J184*Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig)
klikgebit, met afdruk, per kaak
€ 56,32
h. Nazorg implantologie
J090Specifiek consult nazorg implantologie€ 66,05 
J091Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 108,08 
i. Prothetische nazorg
J100*Opvullen zonder staafdemontage€ 168,12 
J101*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 210,15
J102*Opvullen met staafdemontage op drie of
vier implantaten
€ 240,18 
J103*Opvullen met staafdemontage op meer dan
vier implantaten
€ 270,20 
J104*Eenvoudige reparatie klikgebit zonder
staafdemontage en zonder afdruk
€ 21,12 
J105*Reparatie zonder staafdemontage€ 66,05 
J106*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 126,09 
J107*Reparatie met staafdemontage op drie of
vier implantaten
€ 156,11 
J108*Reparatie met staafdemontage op meer dan
vier implantaten
€ 186,14 
J109*Verwijderen en vervangen drukknop€ 30,02 
J110*Opvullen gedeeltelijk klikgebit€ 168,12
J111*Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit
zonder afdruk
€ 21,12
J112*Reparatie gedeeltelijk klikgebit€ 66,05

* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht