Garanties

Garantievoorwaarden

– Inspanningsverplichting vs. Garantie

De tandarts heeft een inspanningsverplichting en niet een resultaatverplichting (/ garantie verplichting), zoals geldt bij de verkoop van bijvoorbeeld een product. Het is dan ook niet wettelijk vastgelegd, dat een tandarts garantie biedt.

– Inspanningsverplichting

Een tandarts hoeft geen garantie te geven, omdat het resultaat van een behandeling onzeker is door onvoorziene omstandigheden. Wel heeft de tandarts dus een inspanningsverplichting. Wanneer de tandarts ziet dat er iets mis is met het gebit dan is hij of zij verplicht om de patiënt hierop te wijzen. Maar ook om een eventuele behandeling voor te stellen. Uiteindelijk maakt de patiënt zelf de keuze: wel of niet behandelen. De tandarts mag de behandeling echter niet zomaar weigeren, hier moet een gegronde reden voor zijn. Dat is de inspanningsverplichting.

– Garantie

Een resultaatverplichting (/ garantie verplichting) komt eigenlijk alleen voor bij een product of dienst, dat dus aan bepaalde verwachtingen moet voldoen. Gebitsvervangende middelen – zoals een kunstgebit, de kroon of een implantaat – zijn producten waar soms wel garantie op zit. De garantie kan echter per tandarts verschillen, aangezien dit niet wettelijk is vastgelegd. Vraag dus vooraf naar de garantievoorwaarden.

– Garantievoorwaarden Tandartsenpraktijk De Rietlanden

Losse prothetiek: na te vragen bij desbetreffend tandtechnisch laboratorium.

Vaste prothetiek: 6 maanden op porseleinbreuk (zoals kronen, implantaatkronen, inlays en facings).