Feestdagen
Vanaf maandag 25 december 2023 tot en met maandag 1 januari 2024 is onze praktijk gesloten vanwegen de feestdagen.

U-codes

Uurtarieven

U25*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling
in eenheden van vijf minuten
€ 15,14 
U35*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven
in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder
in eenheden van vijf minuten
€ 17,47 
U05*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten
in eenheden van vijf minuten
€ 17,47 

* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.