U-codes

Uurtarieven

U25*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling
in eenheden van vijf minuten
€ 16,03 
U35*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven
in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder
in eenheden van vijf minuten
€ 18,50 
U05*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten
in eenheden van vijf minuten
€ 18,50 

* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.