2024

Tarieven

Vanaf 1 januari 2024 zijn de tarieven weer vastgesteld. Hierdoor kan het zijn dat bijvoorbeeld een nota voor uw jaarlijkse controle anders uitvalt dan vorig jaar. De rekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid. Wij zijn dan ook verplicht om voor een behandeling het door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarief in rekening te brengen.