inzicht in onze werkwijze

Huisreglement

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de ‘huisregels’ van de praktijk. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn.

 • Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen via 0115-612126
 • maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 12.00 uur

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuur (uitgezonderd tijdens weekenddienst). Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden.

 • Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.
 • Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch, aan de balie, per fax of per mail te melden. Zegt u een afspraak niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij het herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.
 • Wanneer u ‘s morgens voor 10.00 uur belt met een pijnklacht, proberen wij u voor dezelfde dag in te plannen in onze agenda. Belt u later op de dag dan kunnen wij uw behandeling op dezelfde dag niet garanderen. Deze regeling geldt alleen voor reguliere patiënten, dat wil zeggen, patiënten die minimaal 1 maal per jaar voor controle komen en geen betalingsachterstand hebben.
 • Voor het behandelen van pijnklachten kunnen wij niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.
 • Bij binnenkomst verzoeken wij u zich te melden aan de balie.
 • Mobiele telefoons dienen in de behandelkamer uitgeschakeld te zijn.
 • Minimaal 1 maal per jaar dient de patiënt een afspraak te maken voor gebitscontrole. Wij behouden ons het recht voor een patiënt die langer dan 2 jaar niet voor controle is geweest, deze patiënt uit ons bestand te schrijven.
 • Buitenlandse patiënten welke de Nederlandse (of Engelse) taal niet machtig zijn worden verzocht een tolk mee te nemen.
 • Wij zijn verplicht een medische anamnese af te nemen. Deze medische anamneselijst bevat een aantal vragen over uw gezondheid en uw medicijngebruik welke geregistreerd worden in het patiëntendossier.
 • Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.