Feestdagen
Vanaf maandag 25 december 2023 tot en met maandag 1 januari 2024 is onze praktijk gesloten vanwegen de feestdagen.

R-codes

Kronen en bruggen

a. Inlays en kronen
R08*Eénvlaks composiet inlay€ 79,79 
R09*Tweevlaks composiet inlay€ 152,94 
R10*Drievlaks composiet inlay€ 199,48 
R11*Eénvlaksinlay€ 119,69 
R12*Tweevlaksinlay€ 186,18 
R13*Drievlaksinlay€ 265,98 
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 33,25 
R24*Kroon op natuurlijk element€ 292,57 
R34*Kroon op implantaat€ 265,98 
R29*Confectiekroon€ 59,84 
R31Opbouw plastisch materiaal € 66,49 
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode€ 66,49 
R33*Gegoten opbouw, directe methode€ 132,99 
b. Brugwerk
R40*Eerste brugtussendeel€ 199,48 
R45*Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 99,74 
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 166,24 
R50*Metalen fixatiekap met afdruk€ 33,25 
R55*Gipsslot met extra afdruk€ 33,25 
R60*Plakbrug zonder preparatie€ 132,99 
R61*Plakbrug met preparatie€ 199,48 
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 46,55 
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 26,60 
c. Restauraties diversen
R67 *Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 28,59 
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 73,14 
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 73,14 
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 26,60 
R75*Opnieuw vastzetten plakbrug€ 66,49 
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 33,25 
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 33,25 
R91*Wortelkap met stift€ 166,24 
R92*Passen restauratieve proefopstelling in de mond€ 89,77 
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78* Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 79,79 
R79* Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 132,99 
e. Temporaire voorzieningen
R80*Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€ 33,25 
R85*Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€ 13,30 
R90* Gedeeltelijk voltooid werkNaar gelang het
stadium
waarin
de tandheelkundige werkzaamheden
verkeren

* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht