R-codes

Kronen en bruggen

R08*Eenvlaks composiet inlay72,35
R09*Tweevlaks composiet inlay138,67
R10*Drievlaks composiet inlay180,88
R11*Eenvlaksinlay108,53
R12*Tweevlaksinlay168,82
R13*Drievlaksinlay241,17
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties30,15
R24*Kroon 265,28
R28*Endokroon, indirect vervaardigd68,77
R29*Confectiekroon54,26
R31Opbouw plastisch materiaal 60,29
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode60,29
R33*Gegoten opbouw, directe methode120,58
R34*Kroon op implantaat241,17
R40*Eerste brugtussendeel180,88
R45*Tweede en volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel90,44
R46*Brugverankering, per anker57,31
R49Toeslag voor brug op op vijf- of meer pijlerelementen150,73
R50*Metalen fixatiekap met afdruk30,15
R55*Gipsslot met extra afdruk30,15
R60*Plakbrug zonder preparatie120,58
R61*Plakbrug zonder preparatie180,88
R61*Plakbrug met preparatie174,92
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel42,20
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee24,12
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker66,32
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen

kroon in de mond
66,32
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal34,39
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties24,12
R75*Opnieuw vastzetten plakbrug60,29
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon30,15
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)

element
30,15
R78* Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie72,35
R79* Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie120,58
R80*Temporaire eerste voorziening30,15
R85*Temporaire, volgende voorziening12,06
R90* Gedeeltelijk voltooid werk : naar gelang stadium waarin

werkzaamheden verkeren
Naar gelang het
stadium
waarin
de tandheelkundige werkzaamheden
verkeren

* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht