R-codes

Kronen en bruggen

R08*Eenvlaks composiet inlay69,97
R09*Tweevlaks composiet inlay134,11
R10*Drievlaks composiet inlay174,92
R11*Eenvlaksinlay104,95
R12*Tweevlaksinlay163,26
R13*Drievlaksinlay233,23
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties29,15
R24*Kroon 256,55
R28*Endokroon, indirect vervaardigd68,77
R29*Confectiekroon52,48
R31Opbouw plastisch materiaal 58,31
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode58,31
R33*Gegoten opbouw, directe methode116,61
R34*Kroon op implantaat233,23
R40*Eerste brugtussendeel174,92
R45*Tweede en volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel87,46
R46*Brugverankering, per anker57,31
R49Toeslag voor brug op op vijf- of meer pijlerelementen145,77
R50*Metalen fixatiekap met afdruk29,15
R55*Gipsslot met extra afdruk29,15
R60*Plakbrug zonder preparatie116,61
R61*Plakbrug zonder preparatie114,62
R61*Plakbrug met preparatie174,92
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel40,82
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee23,32
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker64,14
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen

kroon in de mond
64,14
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal34,39
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties23,32
R75Opnieuw vastzetten plakbrug58,31
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon29,15
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)

element
29,15
R78* Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie69,97
R79* Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie116,61
R80*Temporaire eerste voorziening29,15
R85*Temporaire, volgende voorziening11,66
R90* Gedeeltelijk voltooid werk : naar gelang stadium waarin

werkzaamheden verkeren

* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht