R-codes

Kronen en bruggen

R08*Eenvlaks composiet inlay68,77
R09*Tweevlaks composiet inlay131,82
R10*Drievlaks composiet inlay171,94
R11*Eenvlaksinlay103,16
R12*Tweevlaksinlay160,47
R13*Drievlaksinlay229,25
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties28,66
R24*Kroon 252,17
R28*Endokroon, indirect vervaardigd68,77
R29*Confectiekroon51,58
R31Opbouw plastisch materiaal 57,31
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode57,31
R33*Gegoten opbouw, directe methode114,62
R40*Eerste brugtussendeel171,94
R45*Tweede en volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel85,97
R46*Brugverankering, per anker57,31
R49Toeslag voor brug op op vijf- of meer pijlerelementen143,28
R50*Metalen fixatiekap met afdruk28,66
R55*Gipsslot met extra afdruk28,66
R61*Plakbrug zonder preparatie114,62
R61*Plakbrug met preparatie171,94
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel40,12
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee22,92
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker63,04
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen

kroon in de mond
63,04
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal34,39
R73 Aanbrengen extra retentie cq pinnen in schildje22,92
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties22,92
R75Opnieuw vastzetten plakbrug57,31
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon28,66
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)

element
28,66
R78* Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie68,77
R79* Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie114,62
R80*Temporaire eerste voorziening28,66
R85*Temporaire, volgende voorziening11,46
R90* Gedeeltelijk voltooid werk : naar gelang stadium waarin

werkzaamheden verkeren

* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht