R-codes

Kronen en bruggen

a. Inlays en kronen
R08*Eénvlaks composiet inlay74.07
R09*Tweevlaks composiet inlay141.96
R10*Drievlaks composiet inlay185.17
R11*Eénvlaksinlay111.10
R12*Tweevlaksinlay172.83
R13*Drievlaksinlay246.89
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties30.86
R24*Kroon op natuurlijk element271.58
R34*Kroon op implantaat246.89
R29*Confectiekroon55.55
R31Opbouw plastisch materiaal 61.72
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode61.72
R33*Gegoten opbouw, directe methode123.45
b. Brugwerk
R40*Eerste brugtussendeel185.17
R45*Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel92.59
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen154.31
R50*Metalen fixatiekap met afdruk30.86
R55*Gipsslot met extra afdruk30.86
R60*Plakbrug zonder preparatie123.45
R61*Plakbrug met preparatie185.17
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel43.21
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee24.69
c. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker67.90
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond67.90
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties24.69
R75*Opnieuw vastzetten plakbrug61.72
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon30.86
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element30.86
R91*Wortelkap met stift154.31
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78* Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie74.07
R79* Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie123.45
e. Temporaire voorzieningen
R80*Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies30.86
R85*Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies12.34
R90* Gedeeltelijk voltooid werkNaar gelang het
stadium
waarin
de tandheelkundige werkzaamheden
verkeren

* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht