H-codes

Chirurgische ingrepen

a. Onderdeel A
H11Trekken van tand of kies€ 52,80 
H16Trekken van tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 39,42 
H21Kosten hechtmateriaal€ 7,36 
H26Hechten weke delen€ 77,44 
H50Terugzetten tand of kies,
eerste element exclusief
wortelkanaalbehandeling
€ 70,40 
H55Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting,
exclusief wortelkanaalbehandeling
€ 21,12 
b. Onderdeel B
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van
chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
€ 70,40 
H33Hemisectie van een molaar€ 84,48 
H34Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak€ 84,48 
H35Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie€ 84,48 
H36Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een
autotransplantaat behandeling
€ 77,44
H37*Onderzoek ten behoeve van deuitvoering voor een
autotransplantaat behandeling.
€ 119,68
H38Uitvoeren eerste autotransplantaat€ 353,09 
H39Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting€ 139,39 
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 63,36 
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 42,24 
Wortelpuntoperatie per
tandwortel
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 84,48 
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting€ 112,64 
H44Primaire antrumsluiting€ 77,44 
H59Behandeling kaakbreuk per kaak€ 98,56 
Cyste-operatie
H60Marsupialisatie € 98,56 
H65Primaire sluiting€ 190,08 
Correctie van het
prothesedragende deel
per kaak met
bijbehorende weke delen
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d.,
enkelzijdig per kaak
€ 98,56 
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d.
dubbelzijdig per kaak
€ 190,08 
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties,
enkelzijdig per kaak
€ 133,76 
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties,
dubbelzijdig per kaak
€ 225,28