H-codes

Chirurgische ingrepen

a. Onderdeel A
H11Trekken van tand of kies46.29
H16Trekken van tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant34.57
H21Kosten hechtmateriaal6.29
H26Hechten weke delen67.90
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling61.72
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling18.52
b. Onderdeel B
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B61.72
H33Hemisectie van een molaar74.07
H35Moeizaam trekken van tand of kies, met mucoperiostale opklap74.07
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak55.55
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje37.03
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting74.07
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting98.76
H44Primaire antrumsluiting67.90
H59Behandeling kaakbreuk per kaak86.41
Cyste-operatie
H60Marsupialisatie 86.41
H65Primaire sluiting166.65
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak86.41
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d. dubbelzijdig per kaak166.65
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak117.27
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak197.51