verbetering van de kwaliteit

Klachten

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Vraag ons om een verhelderend gesprek. De tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling
Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT en ANT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van hun klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtenregeling, resulterend in een uitspraak. Meer leest u op de voor patiënten toegankelijke pagina van de KNMT of ANT.